Jacob Saugmann: ny SQL Specialist – Developer hos it-Craft A/S


Jacob er den 1. august 2017 startet som SQl Specialist – Developer hos it-Craft A/S. Jacob kommer fra en multiforsyningsvirksomhed, hvor han har udviklet programmer til effektivisering af arbejdsopgaver, desuden har han været SQL administrator på en del af koncernens SQL Servere.

Jacob har 8 års erfaring med udvikling i Microsoft.Net(C#), PowerShell samt SQL og T-SQL, og har programmeret alt fra Webservices, websites, desktop programmer, SQL procedurer til mobil apps.

”Jeg glæder mig til at arbejde fokuseret med SQL Servere og udvikling hertil” fortæller Jacob.

Privat bruges tiden sammen med familien, gerne i naturen. Desuden er Jacob formand for Coding Pirates Randers hvor der leges med teknologi og undervisning af børn i alderen 7-17 år i at programmere.