SQL Driftsservices


SQL Driftsaftale

Gør-det-selv eller lad os gøre det for dig. Din SQL installation er i gode hænder hos os. Hvad enten du er en virksomhed uden egne SQL folk eller gerne vil have vores specialister med på sidelinjen. Det er op til dig, hvor meget du selv tager dig af. Resten klarer vi.

Herunder er en oversigt over it-Craft’s driftsservices – se herunder for mulige ad-ons til vores driftsservices.

 

Services BRONZE
SQL driftsaftale
SØLV
SQL driftsaftale
GULD
SQL driftsaftale
Kontinuerlig performance overvågning
it-Craft leverer en performanceovervågning specielt optimeret til Microsoft SQL Servere, det sikrer at vi altid har et dybdegående kendskab til netop Jeres SQL miljø, skulle der opstå performanceproblemer, kan vi hurtigt v.h.a. trending se hvor skoen trykker.
Kontinuerlig performance forbedringer
it-Craft foreslår løbende forbedringer der relaterer sig til SQL Serverens generelle performance, herunder manglende Index, Statistik m.v.
Aktiv respons på alarmer
it-Craft’s teknikere kontakter jer indenfor 4 timer (8-16 alle hverdage) hvis der opstår en alarm Definition på alarmer: Disk full, log full, backup fejlet, jobs fejlet m.v.
Kontinuerlig indsamling af SQL health relaterede data
Alle it-Crafts driftsservices benytter vores eget værktøj ”SQL Autotune”. SQL Autotune henter dagligt data fra SQL Serveren herunder information om manglende indexes, IO, CPU forbrug m.v. Dette sikrer at vi har alle de relevante data, også selvom serveren har været genstartet. Disse data benyttes af it-Crafts teknikere i forbindelse med performance tuning og fejlsøgning.
Automatisk daglig changetracking
Hvorfor er vores system blevet langsomt – er der f.eks. fjernet et index, er der ændret i databasestrukturen etc. med it-Craft’s automatiske changetracking kan man vha. et enkelt klik se forskellen på SQL serveren nu og eks. i går, både på windows, SQL Server og helt ned på tabel niveau.

Tilkøb muligt

Tilkøb muligt
Aktivitets tracking
Få en oversigt over, hvilke brugere, der benytter hvilke databaser, samt hvor meget de enkelte databaser belaster systemet.
Gennemgang af logs
it-Craft’s teknikere sørger for at gennemgå jeres SQL Servers logs herunder:
• SQL Server logs
• Windows Server logs
• SQL relaterede backup logs

1 gang pr. md.

2 gange pr. md.

Ugentligt 
Driftsstatus
I modtager en rapport med serverens driftsstatus, rapporten indeholder bla.:
• Opsummering af performancetilstand
• Forslag til performanceforbedringer herunder indexes, statistic, settings m.v.
• Status på databasernes sundhedstilstand (Integrity check)
• Status på jobs og alarmer siden sidst
• Kontrol og anbefalinger vedr. SQL relaterede opdateringer og patches

1 gang pr. md.

2 gange pr. md.

Ugentligt
Gratis besøg af it-Arkitekt for dialog om jeres SQL installation nu og i fremtiden
SQL workshop, med fokus på ”what’s new” i SQL versioner, editions m.v. med fokus op, hvordan disse kan bringes i brug hos netop jer. Desuden dialog om hvilke større ting der sker hos jer, der har relation til SQL drift, eks. ny version af forretningssystemer, ny hardware m.v.
 
Tilkøb kr. 5.000,- (1/2 pris)

1 gang årligt
Løbende support
1 times gratis support pr. måned (kl. 8-16 alle hverdage).
1 Server kr. 2.500,- pr. md.
Cluster med 2 noder kr. 4.000,-
1 Server kr. 4.000,-pr. md.
Cluster med 2 noder kr. 5.500,-
1 Server kr. 7.000,-pr. md.
Cluster med 2 noder kr. 8.500,-
Optioner BRONZE
SQL driftsaftale
SØLV
SQL driftsaftale
GULD
SQL driftsaftale
 Adgang til realtime opdateret performance dashboard
I får selv adgang til et realtime opdateret dashboard, hvor der er adgang til performance info + trendrapporter.
   kr. 500,- pr. bruger pr. md. kr. 500,- pr. bruger pr. md. 
Automatisk daglig changetracking
Hvorfor er vores system blevet langsomt? Er der f.eks. fjernet et index, er der ændret i databasestrukturen etc.
Med it-Crafts automatiske changetracking kan man ved hjælp af et enkelt klik se forskellen på SQL Serveren nu og eks. i går, både på Windows, SQL Server og helt ned på tabel niveau.
 kr. 500,- pr. server pr. md.  kr. 500,- pr. server pr. md.  Incl. i abonnement
NAV SQL Care
I tæt samarbejde med jer fastsætter vores SQL team op til 10 prober, der måler tider på NAV/SQL specifikke opgaver. Hvis en opgave tager
længere tid end den fastsatte, kontakter it-Craft jer for at genskabe den ønskede performance.
it-Craft laver månedlig en NAV specifik rapport til jeres NAV leverandør, der eks. lister anbefalede indexes, der bør implementeres.
Desuden sikres at SQL Serveren lever op til de af Microsoft og it-Craft anbefalede opsætninger.
     kr. 5.000,- pr. md.
AX SQL Care
I tæt samarbejde med jer fastsætter vores SQL team op til 10 prober, der måler tider på AX/SQL specifikke opgaver. Hvis en opgave tager
længere tid end den fastsatte, kontakter it-Craft jer for at genskabe den ønskede performance.
it-Craft laver månedlig en AX specifik rapport til jeres AX leverandør, der eks. lister anbefalede indexes, der bør implementeres.
Desuden sikres at SQL Serveren lever op til de af Microsoft og it-Craft anbefalede opsætninger.
     kr. 5.000,- pr. md.
BI SQL Care
I tæt samarbejde med jer fastsætter vores SQL team op til 10 prober, der måler tider på SQL specifikke opgaver i jeres BI setup. Hvis en opgave tager længere tid end den fastsatte, kontakter it-Craft jer for at genskabe den ønskede performance.
it-Craft laver månedlig en statusrapport til jeres BI leverandør, der eks. lister anbefalede indexes, der bør implementeres.
Desuden sikres at SQL Serveren lever op til de af Microsoft og it-Craft anbefalede opsætninger.
    kr. 5.000,- pr. md. 

 

Forudsætning for aftale om drift:

it-Craft’s konsulenter skal have remote adgang til kundens netværk, samt eget login med administrator rettigheder til de aktuelle maskiner
Kunden varetager selv driften af selve Windows og hardware installationen herunder patchning m.v.